Waarom is een klic melding van groot belang bij het graven?

Als er gegraven moet worden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van kabels of leidingen, is het belangrijk om eerst te weten wat er onder de grond ligt. Het kan gevaarlijk zijn om zomaar ergens te graven, omdat er bijvoorbeeld gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitskabels of andere belangrijke infrastructuur onder de grond kunnen liggen.  Een Klic-melding is een belangrijke stap om veilig en efficiënt te kunnen graven zonder schade toe te brengen aan belangrijke infrastructuur. Het is een wettelijke verplichting die bijdraagt aan een veilige en betrouwbare leefomgeving. In deze blog bespreken we het belang van een graafmelding doen. 

Hoe kun je veilig graven?

Veilig graven is van cruciaal belang om ongelukken en verwondingen te voorkomen. Het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je begint te graven. Bepaal voordat je begint met graven het doel van het project en maak een plan. Dit zal je helpen om gestructureerd te werk te gaan en om onnodig graven te voorkomen. Een goed plan omvat ook de plaatsing van een uitgang, zodat je in geval van nood snel weg kunt komen. Controleer of er geen bomen, hekken of andere obstakels zijn die je werk kunnen bemoeilijken. Het gebruik van het juiste gereedschap is ook van groot belang bij veilig graven. Zorg ervoor dat je beschikt over het juiste gereedschap, zoals schoppen, harken en graafmachines, en dat deze in goede staat verkeren. Genoeg om rekening mee te houden bij het graven. Ook een graafmelding is van cruciaal belang. 

Waarom is een graafmelding doen van groot belang?

Om te voorkomen dat er tijdens het graven schade wordt toegebracht aan deze belangrijke infrastructuur, is het in Nederland wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen. Klic staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Een Klic-melding is een melding waarbij wordt aangegeven dat er graafwerkzaamheden plaats gaan vinden. Het Kadaster stuurt de melding door naar de instanties die in het gebied waar gegraven gaat worden kabels of leidingen hebben liggen. Deze instanties zijn dan verplicht om binnen een bepaalde tijd informatie te verstrekken over de locatie van hun kabels en leidingen. Op basis van deze informatie kan de grondroerder bepalen waar er wel en niet gegraven kan worden. Dit voorkomt niet alleen schade aan de infrastructuur, maar ook vertragingen en extra kosten. Ben je van plan om op korte termijn te gaang graven? Dan is klic melding aanvragen zeker raadzaam. Zo ben je er zeker van dat je geen problemen zult ondervinden wanneer je wilt gaan graven. 

Related Posts